• darkblurbg

Voor ons is het belangrijk dat mensen zich thuis voelen. Kleinschaligheid, stimulans, gezelligheid en veiligheid in een vertrouwde omgeving is daarom een belangrijke voorwaarde. Er is een respectvolle omgang met elkaar en aandacht voor iedereen. Het gevoel hebben dat je erbij hoort, met of zonder handicap of problemen en los van leeftijd.

Zorgdiensten

het Naoberhuis levert haar diensten in 4 groepen:

Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

het Naoberhuis is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een beperking. Beperkingen in de vorm van: dementie, niet aangeboren hersenletsel, moeilijk omgaan met andere mensen (in groepsvorm), motorische beperkingen en slechtziend.

Langdurige zorg (WLZ)

Op onze locatie in Eerste Exloërmond bieden we voor ouderen (met WLZ indicatie; gespecialiseerd in dementie) 4 woonunits met eigen keuken, toilet en douche. Daarnaast zijn er 4 interne kamers. Er wordt gebruik gemaakt van een centrale ruimte voor ontspanning en eten.

Logeeropvang/crisisopvang (Jeugdwet)

Voor jeugd en jongeren in een crisissituatie bieden wij logeeropvang. Het is een kortdurende of langdurige opvang met professionele ondersteuning. Doel is om met een gericht ondersteuningsplan een traject op te starten om de jongeren weer te laten deelnemen aan de maatschappij; terug naar ouders of zelfstandig wonen. In Musselkanaal hebben we 5 plaatsen voor crisisopvang.

Beschermd wonen (jeugdwet)

Voor jongeren heeft het Naoberhuis beperkte mogelijkheid om te verblijven in een eigen woonruimte. In Musselkanaal zijn er 6 units met een gemeenschappelijke ruimte voor koken en recreatie. Alle units zijn voorzien van een eigen toilet en douche. 

WTZi, toegelaten zorginstelling

het Naoberhuis is officieel geregistreerd als een toegelaten zorginstelling. Wij vallen onder de controle van IGJ;  inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.  Wij werken volgens de ISO9001-2015 normen.  In Drenthe en Groningen (RIGG) zijn wij contractpartners voor vrijwel alle gemeentes.

Partners