google9164699130a763f0.html

Actuele Wachttijden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen


Actuele wachttijden (gemiddeld)

Gegevens bijgewerkt op 10 juni 2024

Wachten op hulp

het Naoberhuis probeert de wachttijden zo kort mogelijk te houden. De landelijke afspraak voor Jeugd GGZ-hulp (de zogenoemde Treeknorm) is dat binnen vier weken vanaf aanmelding het eerste intakegesprek/contact met een hulpverlener plaatsvindt en binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling start. Binnen het Naoberhuis gelden de GGZ normen ook voor Jeugdhulp. Maandelijks worden de wachttijden gepubliceerd..

Voor de gemiddelde wachttijden tussen aanmelding en het eerste (intake) gesprek  of plaatsing (24 uurs-hulp en deeltijd). Tussen aanmelding en intake staan maximaal 5 dagen werkdagen. Na intake gelden de volgende onderstaande wachttijden.  Voor Beschermd wonen geldt een wachtlijst.

 

 
Jeugdhulp Wachttijden
Wonen 2 plekken
Logeren Na intake (criteria) - 5 dagen
Crisisopvang twee plekken
Dagopvang (vanaf 09:00 uur tot maximaal 14.00 uur) geen wachtlijst
Weekendopvang (beperkte mogelijkheden) Na aanvraag - binnen 2 weken plaatsing
Basis GGZ Na intake - 5 werkdagen