Actuele Wachttijden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen


Actuele wachttijden (gemiddeld)

Gegevens bijgewerkt op 9 september 2019

Wachten op hulp

het Naoberhuis probeert de wachttijden zo kort mogelijk te houden. De landelijke afspraak voor Jeugd GGZ-hulp (de zogenoemde Treeknorm) is dat binnen vier weken vanaf aanmelding het eerste intakegesprek/contact met een hulpverlener plaatsvindt en binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling start. Binnen het Naoberhuis gelden de GGZ normen ook voor Jeugdhulp. Maandelijks worden de wachttijden gepubliceerd..

Voor de gemiddelde wachttijden tussen aanmelding en het eerste (intake) gesprek (ambulante hulpvormen)  of plaatsing (24 uurs-hulp en deeltijd). Tussen aanmelding en intake staan maximaal 5 dagen werkdagen. Na intake gelden de volgende onderstaande wachttijden.  Voor Beschermd wonen geldt een wachtlijst.

Er is bij ambulante hulpvormen geen extra wachttijd na eerste gesprek, dan start de hulp ook meteen. Bij deeltijd en 24-uurshulp is er op korte termijn een afstemmingsgesprek en bij plaatsing op de wachtlijst zijn de in de tabel genoemde wachttijden te verwachten tot moment van plaatsing.

Tabel

 
Jeugdhulp Wachttijden
Beschermd Wonen vol - wachtlijst
Logeren 5 dagen
Crisisopvang 24 - uur
Dagbesteding geen wachtlijst
Weekendopvang 2 weken
Basis GGZ 5 werkdagen
Specialistisch GGZ 2 weken