google9164699130a763f0.html
 • darkblurbg

Zorg is niet vanzelfsprekend.  Zorg is bepalend en specifiek voor het welzijn van onze bewoners.

Persoonlijke zorg op maat

Eigen regie over leven en welbevinden is leidend (waar mogelijk), ook in de laatste levensfase. Elke cliënt kan meedenken over zijn zorg, behandeling en welzijn, waarbij we de zorg organiseren rondom de cliënt samen met de familie en het netwerk van de cliënt.

Wij zijn overtuigd dat zorg een onderdeel is van het welzijn van onze bewoners. Zorg beperkt zich niet tot het geven van verpleging en verzorging. Het draagt bij aan de zingeving van onze bewoners. Wij verlenen zorg op basis van persoonlijke begeleiding en inzicht. Zorg die past en is afgestemd op de bewoner; zorgverlening in een vertrouwde woonomgeving die de mogelijkheid biedt om oud te worden in een niet-zorgbeperkte instelling. Wij bieden onze bewoners zorg tot en met begeleiding in de laatste fase van hun leven. Wij vinden transparante, duidelijke communicatie en betrokkenheid met naaste familieleden onderdeel van de zorgverlening.

Onze kernwaarden:

 • respectvolle omgang
 • mensgerichte dienstverlening
 • betrokkenheid
 • deskundigheid

Kwaliteitskader:

 • Leren en laten zien
  • Kwaliteitsmanagementsysteem  (ISO 9001-2015 certificaat)
  • Kwaliteitsverslag
  • Competente medewerkers. Lerende organisatie
  • Netwerk met meerdere zorginstellingen
  • Continue verbetering door metingen en monitoring
  • Kwaliteitsbeheersingssysteem eQuse
 • Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
  • Het levensverhaal is bekend en het zorgleefplan wordt opgesteld met de cliënten en naasten: wensen rondom levenseinde zijn bekend
 • Personeelssamenstelling
  • Samenstelling team past bij cliëntengroep
  • Opleidingsniveau en opleidingsplan
 • Veiligheid
  • Medicatieveiligheid: samenwerking met apotheken en huisartsen,  NCARE
  • Decubituspreventie
  • Gemotiveerd gebruik VBM (zoeken naar alternatieven)
  • MIC + analyse, opstarten incidenten commissie

 

 

Meer informatie

Uw zorg is gegarandeerd. Van verzorging / verpleging tot en met palliatieve zorg.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Partners