google9164699130a763f0.html

 

 

Governance code 2022

Uitgang principes

De code is op zeven principes gebaseerd:

  1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten;
  2. De directie en raad van commissarissen hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie;
  3. De organisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
  4. De directie en raad van commissarissen zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de organisatie;
  5. De directie bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling;
  6. De raad van commissarissen houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie;
  7. De directie en raad van commissarissen ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

 

De governance code is in onze statuten opgenomen.  U kunt deze opvragen.