google9164699130a763f0.html

Gezinshuis

Met ingang van februari 2020 is er een gezinshuis geopend.  Het eerste gezinshuis is in Gasselternijveen aan de Hoofdstraat 50 is het voormalig pand van makelaardij Koomans aangekocht en in gebruik genomen als Gezinshuis. In het gezinshuis is plaats voor maximaal 5 kinderen onder begeleiding van gezinshuis professionals. 

In februari 2021 is een tweede gezinshuis geopend.  In het dorpje Onstwedde.   Hier is plaats voor 4-5 kinderen.

Voor vragen kunt u bellen met telefoon: 06 - 45618031 of 06 - 42820627

 


Een gezinshuis vangt kinderen op die niet langer thuis kunnen wonen. Eén of beide ouders krijgen betaald voor de zorg aan de kinderen. De betaalde ouder heeft altijd een passende opleiding.

Voordelen gezinshuis

De voordelen van een gezinshuis:

  • kinderen groeien op in een normaal gezin;
  • professionele aandacht voor de problemen van het kind;
  • ten minste 1 van de ouders houdt zich fulltime bezig met de opvoeding.

Indicatie nodig voor plaatsing

Kinderen die in aanmerking komen voor een gezinshuis, hebben vaak meerdere en ingewikkelde problemen. Ze komen vaak uit een gezin waar veel problemen zijn of waar de kinderen niet veilig zijn. Voor plaatsing in een gezinshuis hebben kinderen een indicatie nodig.

Een kind krijgt zo'n indicatie van een gemeente. Vaak gaat dit via een jeugdteam of een wijkteam, of via het Centrum voor Jeugd en Gezin van een gemeente.

 

Gasselternijveen

Dit is een gezinshuis; een kleinschalige vorm van jeugdhulp, georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem. Gezinshuisouders bieden volgens het 24x7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg aan bij hen geplaatste kinderen en jongeren. 

Onstwedde

Een gezinshuis is geen alledaagse oplossing. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. 

In het Gezinshuis woont een klein aantal kinderen. Zo is er veel ruimte voor een individuele benadering van uw kind. Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders. Er is continuïteit in de begeleiding en de leefomgeving is ‘zo thuis mogelijk’ en zo gewoon mogelijk. Uw kind woont en leeft in het dagelijkse ritme van een gezin en kan zo leunen op een stabiele basis: continuïteit, binding, persoonlijke aandacht en de kalme dagelijkse structuur.

# 3

Derde gezinshuis.  In de loop van 2022/3 zal er een derde gezinshuis worden geopend.