groot in klein zijn,  het Naober thuisgevoel

A.

Inloggen:  U kunt inloggen met uw eigen code en password. Toegang kunt u krijgen door een mail te sturen aan:  info@hetnaoaberhuis.nl

Inloggen kunt uw op via onderstaande link

https://www.greenhillhost.nl/zilliz/


Wat kunt met ZILLIZ:

Ouders en/of verzorgende zijn graag op de hoogte van het wel en wee van hun kind of familielid. Met een extranet-inlog kunt u hen toegang geven tot het cliëntdossier. Ze kunnen dan in de dag rapportage meelezen en zo nodig een berichtje of reactie voor de begeleiding achterlaten. Met deze werkwijze wordt een goed dossier opgebouwd en het gebruik van de tijdvergende schriftjes overbodig.


Wilt u meer informatie?  Neem dan vrijbljvend contact met ons op. 

B.

Klanttevredenheidsonderzoek

Kwaliteit is een must voor het Naoberhuis. Daarom meten wij continue of wij voldoen aan de wensen van onze bewoners en familie.  Met de onderstaande link kunt u onze enquête invullen. 

http://www.survio.com/survey/d/L9V4R8K8E1I3S4B6A

Alle op en aanmerkingen nemen wij mee in onze analyse.  

Veel plezier met het invullen.

Hebt u ondersteuning nodig:  06 - 19 15 37 12


C.  Personeel onderzoek

https://my.survio.com/T6O8V1C2I4S2O8O7F9S2